Program akcí k 40. výročí činu Jana Palacha

Hlavní pořadatelé: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní muzeum a Studentská rada FF UK

Jan Palach '69

1) SEMINÁŘ „JAN PALACH“
15. leden 2009
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 131 (hlavní aula)

9.00–9.30 – Zahájení semináře
9.30–10.00 – Promítání filmu
Les (1969, rež. Ivan Balaďa, 12 min)
10.00–11.45 – Panel: Lidské pochodně
Vilém Prečan: Pražské jaro a občanská společnost
Łukasz Kamiński: Sebeupalování jako politický protest
Petr Blažek: „Pochodeň č. 1“ – Jan Palach
Jiří Suk: Zbývá už jen ticho. Oběť Jana Palacha a československá společnost v lednu 1969

13.00–13.30 – Promítání filmů
Deset bodů (1969, rež. Milan Maryška, 22 min)
Studenti VŠE v SSSR (1967, Jiří Bystřičan, 5 min)
13.30–15.00 – Panelová diskuse: Studentské hnutí a Jan Palach
Hosté: Štěpán Bittner, Hubert Bystřičan, Jana Kohnová, Zdeněk Pinc, Jaroslav Suk, Jiřina Šiklová, Miroslav Tyl
Moderátorka: Petruška Šustrová
15.30–17.00 – Panelová diskuse: Smysl oběti
Diskuse o filosofických a teologických interpretacích činu Jana Palacha
Hosté: Tomáš Halík, Martin C. Putna, Miloš Rejchrt, Jakub S. Trojan
Moderátor: Pavel Ryjáček

16. leden 2009
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1, Přednášková síň
Filmy o živých pochodních
09.00–10.15 – Slyšte můj křik (1991, rež. Maciej Drygas, 46 min)
Dokumentární film o polském předchůdci Jana Palacha Ryszardu Siwcovi, který se upálil 8. září 1968 na protest proti polské účasti na okupaci Československa.
Diskuse: Petr Blažek, Maciej Drygas, Łukasz Kamiński
10.15–11.30 – Filmy o Janu Palachovi
Tryzna (1969, rež. Peter Mihálik, Vlado Kubenko, Dušan Trančík, 26 min)
Jan 69 (1969, rež. Stanislav Milota, 8 min)
Ticho (1969, rež. Milan Peer, hudba: Bohdan Mikolášek, 8 min)
Diskuse: Jaromír Kallista, Jan Kolář, Bohdan Mikolášek, Stanislav Milota, Milan Peer, Dušan Trančík
Moderátor: Petr Koura

13.00–14.15 – Pamětní setkání
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1, Panteon
hosté: Tomáš Halík, Jaroslav Suk, Jiřina Šiklová, Jaroslav Šerých, Olbram Zoubek
Jakým způsobem zasáhl Jan Palach a jeho čin do života těchto osobností?
Moderátor: Jan Šícha

14.30 hod. – Pietní akt před Národním muzeem
Vzpomínka u pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce před budovou Národního muzea se odehraje ve stejný čas, kdy se Jan Palach před čtyřiceti lety zapálil.

2) VZPOMÍNKOVÁ BOHOSLUŽBA ZA JANA PALACHA A NAVAZUJÍCÍ PRŮVOD
16. leden 2009, 18.00 hod., Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám. 2, Praha 1
Celebruje prof. Tomáš Halík. Na bohoslužbu naváže průvod se svíčkami k pamětní desce Jana Palacha na budově Filozofické fakulty UK.

3) VÝSTAVA JAN PALACH '69
16. 1.–14. 2. 2009
Křížová chodba Karolina (Univerzita Karlova), Ovocný trh 3, Praha 1
Otevřeno denně 10–18
Organizátoři: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní muzeum
Výstava přiblíží jednu z nejvýznamnějších událostí roku 1969, sebeupálení Jana Palacha. Připomene nejenom osobnost Jana Palacha a všech ostatních, kteří svojí smrtí demonstrovali nesouhlas s politickým vývojem, ale ukáže i dobu, která je důležitá pro pochopení Palachova činu. Na výstavě bude představena řada unikátních fotografií a dokumentů, které dosud nebyly publikovány. Vernisáž výstavy se odehraje 15. ledna 2009 od 18.00 hod. v Křížové chodbě Karolina (vstup na zvláštní pozvánky).

4) KNIHA JAN PALACH '69
Sborník Jan Palach '69 (P. Blažek, P. Eichler, J. Jareš a kol.) přináší nejen vůbec první historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filosofickou i uměleckou reflexi. Součástí knihy je rozsáhlá edice archivních dokumentů a filmový DVD disk. Publikaci vydávají společně Filozofická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů ČR a nakladatelství TOGGA. Křest knihy se odehraje během vernisáže výstavy.