Anthology on VONS History

PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. (The Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted. Political persecution, the opposition and independent activities in Czechoslovakia between 1978 and 1989. Grant Project Publication). Libri Prohibiti, Prague 2008, 144 p.

Collection of Writing on the History of VONS

This collection was published by the Libri prohibiti library as part of a grant project with the main aim of producing a critical edition of VONS communiqués. With permission from the editor, this section of the website presents digital versions of the individual contributions.

Úvod (Jaroslav Pažout) (Introduction) (in Czech)
Petr Keller: Z Krkonoš do vězení. Odsouzení Jaroslava Šabaty v souvislosti se setkáním československých a polských disidentů na československo-polských hranicích v roce 1978 (From Krkonoše to prison. The imprisonment of Jaroslav Šabata in connection with the meeting of Czechoslovak and Polish dissidents at the Czechoslovak-Polish border in 1978) (in Czech)
Josef Halla: Mezinárodní řetězová hladovka na podporu vězňů svědomí v Československu v roce 1988 (International Chain Hunger Strike in Support of Prisons of Conscience in Czechoslovakia in 1988) (in Czech)
Prokop Tomek: Amnesty International a Československo (Amnesty International and Czechoslovakia) (in Czech)
Petr Blažek: Krycí jméno „Petra“. Archivní dokumenty o spolupráci Věry Vránové se Státní bezpečností (Codename ‘Petra’. Archive documents concerning the collaboration of Věra Vránová with the State Security Service) (in Czech)
Radek Schovánek: Tajný spolupracovník Pavel Moritz (příspěvek k působení komunistické rozvědky proti exilu) (Secret Collaborator Pavel Moritz /a contribution to the activities of the Communist counter-intelligence against opposition in exile/) (in Czech)
„Snad si dobře vzpomínám.“ Rozhovor s Ivanem Medkem o Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (‘I hope I remember well’. Interview with Ivan Medek about the Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted) (in Czech)
Seznam zkratek (List of Abbreviations) (in Czech)
Jmenný rejstřík (Index of Names) (in Czech)