Vybraná bibliografie

A) Monografie

Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989 Handbook  Hanbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944-1991  Czekisci PARAF (PARalelní Akta Filozofie). Vydávání samizdatového časopisu 1985-1990 PARAF (PARalelní Akta Filozofie). Vydávání samizdatového časopisu 1985-1990  Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí  Akce K  Ryszard Siwiec

BLAŽEK, Petr – LAUBE, Roman – POSPÍŠIL, Filip: Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989. ÚSD AV ČR, Praha 2003, 340 s. + CD (ISBN 80-7285-032-6)
BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Czechoslovakia, In: PERSAK, Krzystof – KAMIŃSKI, Łukasz (eds.): Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944/45-1989. IPN, Varšava 2005, s. 87–161 (ISBN 83-89078-82-1), německy: BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Tschechoslowakei, In: KAMIŃSKI, Łukasz - PERSAK, Krzystof - GIESEKE, Jens (eds.): Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944-1991. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, s. 395-480. (ISBN 978-3-525-35100-0), polsky: BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Czechosłowacja, In: KAMIŃSKI, Łukasz - PERSAK, Krzystof (eds.): Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989. IPN, Warszawa 2010, s. 245-224.
BLAŽEK, Petr: PARAF (PARalelní Akta Filozofie). Vydávání samizdatového časopisu 1985-1990. ÚSD AV ČR, Praha 2006, 109 s. (ISBN 80-7285-007-5)
BLAŽEK, Petr: Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí. Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968. ÚSTR, Praha 2008, 93 s. + CD (ISBN 978-80-87211-02-1)
BLAŽEK, Petr - JECH, Karel - KUBÁLEK, Michal a kol.: Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. ČZU v Praze - Pulchra, Praha 2010, 636 s. (ISBN 978-80-87377-05-5, 978-80-213-2033-8)
KAMIŃSKI, Łukasz - BLAŽEK, Petr - Grzegorz Majewski: Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-CzechosłowackiejPonad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. ATUT, Wrocław 2009, 268 s. + DVD (ISBN 978-83-7432-586-8)
POSPÍŠIL, Filip - BLAŽEK, Petr: „Vraťte nám vlasy!“ První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Academia, Praha 2010, 592 s. (ISBN 978-80-200-1853-3)
BLAŽEK, Petr: Ryszard Siwiec 1909-1968. IPN, Warszawa 2010, 223 s. + DVD (ISBN 978-83-7629-114-7)

B) Editor sborníků

Reprezentace zemědělských zájmů v českém stranickém systému po roce 1989 Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 Polsko a Československo v roce 1968 Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989 A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) pohledem svých členů Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti Jan Palach '69 Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością 2

BLAŽEK, Petr (ed.): Reprezentace zemědělských zájmů v českém stranickém systému po roce 1989. Sborník příspěvků z pracovního semináře 17. září 2002. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2002, 76 s. (ISBN 80-213-0990-3)
BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Dokořán – ÚČD FF UK, Praha 2005, 356 s. (ISBN 80-7363-007-9)
BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. září 2003. Dokořán – ÚSD AV ČR, Praha 2006, 361 s. (ISBN 80-7363-103-2, ISBN 80-7285-070-9)
BLAŽEK, Petr – JAWORSKI, Paweł – KAMIŃSKI, Łukasz (eds.): Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989. Część I., IPN, Varšava 2007, 152 s. (ISBN 978-83-60464-36-6)
BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Academia, Praha 2007, 335 s. (ISBN 978-80-200-1558-7)
BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) pohledem svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007. Pulchra, Praha 2008, 143 s. (ISBN 978-80-904015-2-5)
BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2008, 360 s. + CD (ISBN 978-80-7363-226-7)
BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAKUB, Jareš a kol.: Jan Palach ´69. Togga – FF UK – ÚSTR, Praha 2009, 637 s. + DVD (ISBN 978-80-7308-237-6, 978-80-87211-04-5, 978-80-87258-03-3)
BLAŽEK, Petr – JAWORSKI, Paweł – KAMIŃSKI, Łukasz (eds.): Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989. Część II., IPN, Varšava 2009, 260 s. (ISBN 978-83-7629-115-4)
MAŠÍN, Ctirad – MAŠÍN, Josef – PAUMER, Milan: Cesta na severozápad. Academia, Praha 2010, 311 s. (spolueditorka Olga Bezděková, ISBN 978-80-200-1830-4)

C) Edice archivních dokumentů

„Tentokrát to bouchne“ Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodiego w PLR 1980–1982. Tom 1 Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodiego w PLR 1980–1982. Tom 2 VONS. Sborník grantového projektu Jan Palach '69 Pražský proces 1979 obalka knihy

BLAŽEK, Petr (ed.): „Tentokrát to bouchne“. Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden – únor 1977). FF UK – OABS MV, Praha 2007, 139 s. (ISBN 978-80-7308-176-8)
BAEVA, Iskra – BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – KUBINA, Michael – PACZKOWSKI, Andrzej – TANTZSCHER, Monika – TISCHLER, János – WILKE, Manfred – WÓJTOWICZ, Norbert (eds.): Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodiego w PLR 1980–1982. Tom 1 (sierpień 1980 – marzec 1981). Warszawa 2006, 445 s. (ISBN 83-60464-22-7)
BAEVA, Iskra – BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – KUBINA, Michael – PACZKOWSKI, Andrzej – TANTZSCHER, Monika – TISCHLER, János – WILKE, Manfred – WÓJTOWICZ, Norbert: Przed i po 13 Grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PLR 1980-1982. Tom 2 (Kwiecień 1981 – Grudzień 1982). IPN, Warszawa 2007, 730 s. (ISBN 978-83-60464-56-4)
BLAŽEK, Petr (ed.): Krycí jméno „Petra“. Archivní dokumenty o spolupráci Věry Vránové se Státní bezpečností, In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. Libri prohibiti, Praha 2008, s. 81-114. (ISBN 978-80-254-2076-8)
BLAŽEK, Petr: Akce „Palach“. Edice dokumentů z provenience ministerstva vnitra, In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAKUB, Jareš a kol.: Jan Palach ´69. Togga – FF UK – ÚSTR, Praha 2009, s. 349-608 (ISBN 978-80-7308-237-6, 978-80-87211-04-5, 978-80-87258-03-3)
BLAŽEK, Petr - BURSÍK, Tomáš (eds.): Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Dokumenty. ÚSD AV ČR, Praha 2010, 428 s. (ISBN 978-80-7285-124-9)
BLAŽEK, Petr – Jakoubek, James V.: Vysoce znepokojující záležitost“. Edice dokumentů o smrti Pavla Wonky z archivu Ministerstva zahraničí USA, Securitas Imperii, č. 17 (2/2010), s. 124–183. (ISSN 1804-1612)
BLAŽEK, Petr: „Zvěřinec a jeho členové“. Edice agenturních zpráv o P. Josefu Zvěřinovi, Securitas Imperii, č. 19 (2/2011), s. 242–316. (ISSN 1804-1612)

D) Slovníky a encyklopedie

BLAŽEK, Petr: České děti. In: PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich (eds.): Manuál encyklopedie českých dějin. Historický ústav AV ČR, Praha 2003, s. 437–439. (ISBN 80-7286-050-X)
kol. autorů: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989. t. 1. Karta, Warszawa 2007, 854 s. (spoluautor české části, ISBN 978-83-88288-89-0)

E) Výstavy

Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1. 1. 1977 (Odbor archiv bezpečnostních složek MV - FF UK, Praha 2007)
Aby se to už neopakovalo. Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231 (společně s Tomášem Bursíkem, Josef Hallou a Jiřím Hoppem, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008, katalog: BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš – HALLA, Josef – HOPPE, Jiří: Aby se to už neopakovalo. Katalog k výstavě o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008, 83 s.)
Za vaši a naši svobodu – Protesty proti srpnové okupaci Československa: BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR (autor koncepce, spoluautor a editor textů, Ústav pro studium totalitních režimů - Úřad vlády ČR, Praha 2008)
Jan Palach ´69 (společně s Jakubem Jarošem a Patrikem Eichlerem, Národní muzeum – FF UK, Praha 2009, katalog: BLAŽEK, Petr - JAREŠ, Jakub - EICHLER, Patrik: Jan Palach ´69. Exhibition. Národní muzeum – FF UK, Praha 2009, 40 s.)
Já prostě nemůžu žít jinak. Výstava o procesu s členy VONS 1979 (společně s Tomášem Bursíkem, Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a knihovnou Libri prohibiti. Praha 2009)
Odkaz s lidskou tváří. Dějiny Polsko-československé solidarity (Agentura Misgurnus, a.s. ve spolupráci s Polským institutem v Praze, Českým centrem ve Varšavě a Evropským centrem Solidarity v Gdaňsku, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a knihovnou Libri prohibiti, Praha 2009)

F) Studie v odborných periodikách a sbornících

BLAŽEK, Petr: Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980-1989. In: VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Votobia – ÚSD AV ČR, Praha 2002, s. 11–107. (ISBN 80-7285-016-4) Jedna z kapitol vyšla také polsky BLAŽEK, Petr: Odmowa służby wojskowej w Czechosłowacji 1969–1989. In: Pamięć i sprawiedliwość, č. 2 (4), Varšava 2003, s. 253–270. (ISSN 1427-7476)
BLAŽEK, Petr: Reprezentace zemědělských zájmů v politickém systému České republiky. In: Politologická revue, roč. 8 (2002), č. 1, s. 22–38. (ISSN 1211-0353)
BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Agrární politické strany a hnutí ve vybraných postkomunistických stranických systémech. In: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. Studie Slováckého muzea č. 7, Uherské Hradiště 2002, s. 275-294. (ISBN 80-86185-18-4) (Anglická mutace: Comparison of agrarian political parties in selected Central European states after 1989. In: Agricultural Economics, roč. 48, č. 10 (2002), s. 544–553, ISSN 0139-570X)
BLAŽEK, Petr: Kauza Ivana Polanského. Sjednocení vydavatelů samizdatu v Československu. In.: MATONOHA, Jan (ed.): Život je jinde…?: Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2002, s. 129–139. (ISBN 80-85778-35-1)
BLAŽEK, Petr: Setkání představitelů československé a polské opozice na státních hranicích 1978-1989. In: HRODEK, Dalibor (ed.): Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. Pardubická konference (18.–20. duben 2002). FF UK, Praha 2003, s. 177-209. (ISBN 80-7308-039-7)
BLAŽEK, Petr: Historie jedné „spolupráce“ s komunistickou rozvědkou. In: Soudobé dějiny, roč. 10, č. 4 (2003), s. 579-587. (ISSN 1210-7050)
BLAŽEK, Petr: Případ Ivana Polanského. Limity spolupráce české a slovenské opozice. In: KMEŤ, Norbert – MARUŠIAK, Juraj: Slovensko a režim normalizácie. ÚPV SAV – Vydavateľstvo Michala Vaška, Bratislava – Prešov 2003, s. 206–221. (ISBN 80-7165-390X)
BLAŽEK, Petr: Člen-korespondent ČSAV JUDr. Jiří Hájek (1968–1976): Od komunistické strany k opozičnímu hnutí. In: KOSTLÁN, Antonín (ed.): Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). ÚSD AV ČR, Praha 2002, s. 423–455. (ISBN 80-7285-020-2, ISSN 1213-1199)
BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Zemědělské protesty: Kapitola z reprezentace zemědělských zájmů a přístupových jednání o vstupu ČR do EU. In: DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra – HEROUTOVÁ, Andrea: II. kongres českých politologů. Praha – Suchdol, 5.-6.9.2003. Česká společnost pro politické vědy, Praha 2003, s. 219–230. (ISBN: 80-902176-3-X)
BLAŽEK, Petr: Opozice a odpor: K typologii nesouhlasu s komunistickým režimem v Československu 1968-1989. In: DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra – HEROUTOVÁ, Andrea: II. kongres českých politologů. Praha – Suchdol, 5.-6.9.2003. Česká společnost pro politické vědy, Praha 2003, s. 261-270. (ISBN: 80-902176-3-X)
BLAŽEK, Petr: Anne nucleare, Tratatul de la Varşovia şi Cehoslovacia după criza cubaneză. In: GOŞU, Armand – RUSAN, Romulus: Şcoala memoriei 2003. Fundaţia Academia Civică, Bukurešť 2003, s. 281–297. (ISBN 973-8214-19-X)
BLAŽEK, Petr: Sejdeme se – zatím – v Polsku: Vratislavský festival 3.–5. listopadu 1989. In: TARAJŁO-LIPOWSKA, Zofia – MALICKI, Jarosław (eds.): Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu: Literatura – język – kultura. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 2003, s. 371–389. (ISBN 83-89247-61-5)
BLAŽEK, Petr: Solidarita se Solidaritou: Opoziční hnutí v Československu a vyhlášení polského „válečného stavu“ v prosinci 1981. In: DĄBROWSKI, Dariusz (ed.): Od rywalizacji do współpracy: Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historików z Polski i Republiki Czeskiej. Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2003, s. 245–265. (ISBN 83-89185-05-9)
BLAŽEK, Petr: Dritter Widerstand: Opposition und Widerstand gegen das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei in den Jahren 1948–1956. In: Horch und Guck, roč. 13, č. 45 (2004), s. 31-35. (ISSN 1437-6164)
BLAŽEK, Petr – CAJTHAML, Petr: Dezinformace, lži a pomluvy. Kampaně proti opozici v Československé televizi 1968–1989. In: Soudobé dějiny, roč. 11, č. 1–2 (2004), s. 300–303. (ISSN 1210-7050)
BLAŽEK, Petr: „Wszystko pójdzie w innym kierunku“. Wpływ polskiego Marca ´68 na praską wiosnę. In: KAMIŃSKI, Łukasz (ed.): Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku. IPN, Warszawa 2004, s. 32–44. (ISBN 83-89078-69-4) česky BLAŽEK, Petr: „Všechno dostane jiný směr“. Vliv Pražského jara na polský Březen. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. září 2003. Dokořán – ÚSD AV ČR, Praha 2006, s. 33–44. (ISBN 80-7363-103-2, ISBN 80-7285-070-9)
BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Politicky motivované vylučování studentů v zakladatelském období komunistického režimu: Černá kapitola z dějin vysokého zemědělského školství v Praze. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.): Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2004, s. 111–132. (ISBN 80-86185-38-9)
BLAŽEK, Petr: Typologie opozice a odporu proti komunistickému režimu. Přehled koncepcí a limity bádání. In: BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. ÚČD FF – Dokořán, Praha 2005, s. 10–24, poznámky s. 307-314. (ISBN 80-7363-007-9) Bělorusky: BLAŽEK, Petr: Typalegii apazycyi i cypracivu kamunistyčnamu režimu. Agljad kancepcij i pamki dasledavaninja. In: Arche, č. 7–8 (2006), s. 68–87. (ISSN 1392-9682)
BLAŽEK, Petr: Do posledního dechu. Antologie služebních přísah příslušníků SNB. In: ČELOVSKÝ, Bořivoj (ed.): Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy 2005, s. 13–28. (ISBN 80-86904-02-4)
BLAŽEK, Petr: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. In: Pamäť národa, roč. 1, č. 1 (2005), s. 86–89. (ISSN 1336-6297)
BLAŽEK, Petr: Libri prohibiti. In: Pamäť národa, roč. 1, č. 3 (2005), s. 65–66 (ISSN 1336-6297)
BLAŽEK, Petr – CAJTHAML, Petr – RŮŽIČKA, Daniel: Kolorovaný obraz komunistické minulosti. Vznik, natáčení a uvedení 30 případů majora Zemana. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, s. 276–294, poznámky s. 395–398. (ISBN 80-7106-667-2)
BLAŽEK, Petr: Kauza Skupiny revoluční akce. Letáková kampaň na podporu polské Solidarity ve světle svazkové agendy StB. In: KÁRNÍK, Zdeněk – KOPEČEK, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu IV., ÚSD – Dokořán, Praha 2005, s. 199–236, poznámky s. 267–276. (ISBN 80-7363-032-X, 80-7285-058-X)
BLAŽEK, Petr: Formy opozice a odporu proti komunistickému režimu v ČSSR a v PLR (70. a 80. léta 20. století). In: MEJSTŘÍK, Martin (ed.): Ideje, na nichž stojí Česká republika. Sborník referátů z konference v Senátu PČR, Praha 29. a 30. 11. 2004. Praha 2005, s. 43–47.
BLAŽEK, Petr – SCHOVÁNEK, Radek: „Let us hope that all this will benefit the society“. Jan Patočka – a philosopher opposing evil. In: The Heart of Europe, roč. 12, č. 6 (2005), s. 26–29. (ISSN 1210-7727)
BLAŽEK, Petr: Politická represe v komunistickém Československu 1948–1989. In: ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva (eds.): Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Ústav pamäti národa, Bratislava 2005, s. 8–22. (ISBN 80-969296-1-5)
BLAŽEK, Petr: Využívání dokumentů StB při historickém bádání. In: SEDOVÁ, Tatiana (ed.): Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník zo stretnutia v Trešti 14.–16. 2005. Veda, Bratislava 2005, s. 66–71. (ISBN 80-224-0907-3)
BLAŽEK, Petr: Las transiciones a la democracia y las lustraciones. In: VESELÝ, Luboš (ed.): Experiencias de la transición Checa. Člověk v tísni, Praha 2005, s. 189–190, ISBN 80-86961-05-02. (Běloruská mutace: Perepachod da demokratyi i „Ljustracija“. In: VESELÝ, Luboš (ed.): Transformacija. Česki docved. Člověk v tísni, Praha 2005, s. 111–115. (ISBN 80-86961-06-0)
BLAŽEK, Petr: Rekonstrukce. Prameny k procesu s Miladou Horákovou a jejími druhy. In: Sborník archivu ministerstva vnitra, č. 4 (2006), s. 191-220. (ISSN 1214-4274)
BLAŽEK, Petr: Zpráva československého velvyslance ve Varšavě. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. září 2003. Dokořán – ÚSD AV ČR, Praha 2006, s. 278–308. (ISBN 80-7363-103-2, ISBN 80-7285-070-9)
BLAŽEK, Petr: Akcja „Červotoč“ (Kołatek). Tajny wspólpracownik StB Stanislav Dvořák jako kurier „Solidarności Polsko–Czechosłowackiej“. In: Pamięć i Sprawedliwość, č. 1 (9), 2006, s. 117–164. (ISSN 1427-7476)
BLAŽEK, Petr: Vzkazy na omítce. Lennonova zeď v Praze. In: Dějiny a současnost, roč. 28, č. 12 (2006), s. 12. (ISSN 0418-5129)
BLAŽEK, Petr: „Ľudovodemokratický honorár“. Dopisy Ladislava Novomeského Záviši Kalandrovi. In: Pamäť národa, roč. 2, č. 2 (2006), s. 50–56. (ISSN 1336-6297)
BLAŽEK, Petr: Operation „North“. Czechoslovak Security Apparatus and the Polish Crisis 1980-1984. In: BABKA, Lukáš – ROUBAL, Petr (eds.): Prague Perspectives (II.). A New Generation of Czech East European Studies. National Library of the Czech Republic Slavonic Library, Prague 2007, s. 263–276. (ISBN 978-80-7050-534-2)
BLAŽEK, Petr: Jednotný postup strany. In: Listy, roč. 37, č. 1 (2007), s. 65–66. (ISSN 1210-1222)
BLAŽEK, Petr: Srp a kladivo. Symbol komunismu. In: MEJSTŘÍK, Martin (eds.): Hrozba komunismu? Sborník referátů z konference Praha, 31. V. 2005. Senát Parlamentu ČR, Praha 2006, s. 44–50. (ISBN 80-239-7646-X)
BLAŽEK, Petr: Odpírání vojenské služby osobami německé národnosti v letech 1953–1954. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Academia, Praha 2007, s. 59–82. (ISBN 978-80-200-1558-7)
BLAŽEK, Petr: „Nikdy nikoho nezabiju“. Záznam procesu s Miloslavem Lojkem. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Academia, Praha 2007, s. 282–322. (ISBN 978-80-200-1558-7)
BLAŽEK, Petr: Dokumenty StB jako źródło archiwalne do poznania historii Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. In: ZALEWSKI, Mirosław (ed.): Szlak do wolności – XXV lat Solidarności Polsko-czesko-słowackiej. ATUT, Wrocław 2007, s. 84–92. (ISBN 978-83-7432-262-1)
BLAŽEK, Petr: Orwelův rok v Kopřivnici. „Závěry z případu porušení směrnic A-oper-I-3 příslušníky Správy StB KS SNB Ostrava“, In: Paměť a dějiny, roč. 1, č. 1 (2007), s. 108–119. (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr – BOSÁK, Vladimír: Akce „Bojanovice“ – 11. listopad 1976, In: Paměť a dějiny, roč. 1, č. 1 (2007), s. 120–133. (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr: Podkopávej ze všech sil dnešní režim!“ Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949), In: Paměť a dějiny, roč. 1, č. 1 (2007), s. 134–161. (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr: „Znovuukřižovaný“. Pomník obětem komunismu v kanadském Masaryktownu, In: Paměť a dějiny, roč. 1, č. 1 (2007), s. 167–169. (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr: „Ale jiná možnost není“. Vyšetřování vzniku Charty 77. In: DEVÁTÁ, Markéta – SUK, Jiří – TŮMA, Oldřich (eds.): Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 21.–23. března 2007. ÚSD AV ČR – FF UK, Praha 2008, s. 225–235. (ISBN 978-80-7285-090-7)
BLAŽEK, Petr: „Chladnou hlavu, planoucí srdce a čisté ruce". Rozkaz ministrů vnitra k 100. výročí narození zakladatele sovětské tajné služby Felixe Edmundoviče Dzeržinského, In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 5 (2007), s. 255-270. (ISBN 978-80-254-1126-1).
BLAŽEK, Petr: Pamětní deska na studentskou demonstraci 25. února 1948, In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1 (2008), s. 162–166. (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr – BOSÁK, Vladimír: Akce „Alfa 1“. Sledování bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v prosinci 1989, In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1 (2008), s. 116–130. (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr: Únorový převrat pohledem Ústředny StB při ministerstvu vnitra, In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1 (2008), s. 102–115. (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr: Akce „Milan 2“. Fotografie Milana Otáhala ze sledování Státní bezpečností, In: TŮMA, Oldřich - VILÍMEK, Tomáš (eds.): Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. ÚSD AV ČR, Praha 2008, s. 261-274 (ISBN978-80-7285-095-2)
BLAŽEK, Petr: Rezidentura FMV v Sovětském svazu. Postavení, činnost a personální obsazení v roce 1989, In: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava 14.-16.11.2007. ÚPN, Bratislava 2008, s. 236-259 (ISBN 978-80-89335-01-5) (anglická verze - BLAŽEK, Petr: Residency of the Federal Ministry of the Interior in the Soviet Union. Position, Activities and Staffing in 1989, In: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945-1989. Anthology of the international conference. Bratislava 14.-16.11.2007. ÚPN, Bratislava 2008, s. 250-274 (ISBN 978-80-89335-05-3)
BLAŽEK, Petr: Akce „Přednáška“ – sledování Ivana Dejmala, In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 2 (2008), s. 55-61 (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr: Na rozcestí. Brněnský sjezd ČSSD v listopadu 1947, In: FAJMON, Hynek - BALÍK, Stanislav - HLOUŠKOVÁ, Kateřina (eds.): Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno 2008, s. 153-161 (ISBN 978-80-7325-158-1) (ukázka - Smrtící objetí. Komunisté a sociální demokraté 1945-1948, In: Revue Politika, roč. 6, č. 6-7, léto 2008, s. 31)
BLAŽEK, Petr: Opór zbrojny wobec reżimu komunistycznego w Czechosłowacji w latach 1948-1956, In: POLESZAK, Sławomir (ed.): Polskie podzemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956. IPN, Warszawa - Lublin 2008, s. 127-133 (ISBN 978-83-60464-81-6)
BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: „Chtěl jsem mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi“. Sedlák a politik Stanislav Broj, In: BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2008, s. 156-182 (ISBN 978-80-7363-226-7) (in English)
BLAŽEK, Petr: „Pochodeň č. 1“. Rekonstrukce činu Jana Palacha, In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAKUB, Jareš a kol.: Jan Palach ´69. Togga – FF UK – ÚSTR, Praha 2009, s. 39-89 (ISBN 978-80-7308-237-6, 978-80-87211-04-5, 978-80-87258-03-3)
BLAŽEK, Petr - MAJEWSKI, Grzegorz: Spotkamy się w Polsce. Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu, In: Pamięć i przesłość, roč. 1, č. 2 (2008), s. 38-45 (ISSN 1899-508X)
BLAŽEK, Petr: Typologie von Opposition und Widerstand gegen das kommunistische Regime, In: PERZI, Niklas - BLEHOVA, Beata - BACHMAIER, Peter (Hrsg.): Die Samtene Revolution. Vorgeschichte - Verlauf - Akteure. Petr Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2009, s. 110-131 (ISBN 978-3-631-55030-4)
BLAŽEK, Petr: Okupační propaganda na československém území po 21. srpnu 1968, In: VOLNÁ, Katka (ed.): Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2009, s. 199-217 (ISBN 978-80-87211-23-6)
BLAŽEK, Petr: Kampaň vedená z parlamentní půdy. Polsko-československá solidarita v roce 1989, In: Dějiny a současnost, mimořádné číslo k dvacátému výročí 17. listopadu 1989 (listopad 2009), s. 25-30 (ISSN 0418-5129)
BLAŽEK, Petr: Prameny k dějinám Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v Archivu bezpečnostních složek, In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. č. 2, Libri prohibiti, Praha 2008 [vyšlo v roce 2009], s. 110-123 (ISBN 978-80-254-2077-5)
BLAŽEK, Petr: „Při natáčení filmů o procesech je třeba opatrnosti“. Příprava, natáčení a uložení filmového záznamu soudního procesu „Milada Horáková a spol.“, In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí - filmové obrazy zla. Casablanca- ÚSTR 2009, s. 201-213 (ISBN 978-80-87292-01-3, 978-80-87211-34-2)
BLAŽEK, Petr: Opozice proti komunistickému režimu v Československu před listopadem 1989, In: CHVÁTAL, Marek (ed.): Listopad 1989 v Československu. Sborník příspěvků z konference uspořádané Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod 10. 10. 2009 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Muzeum Vysočiny, Havlíčkův Brod 2010, s. 15–26 (ISBN 978-80-87302-04-0)
BLAŽEK, Petr: „Celá zábava se zvrhla v tancování“. Kampaň proti rock´n´rollu na podzim 1957, In: Dějiny a současnost, roč. 32, č. 6 (červen 2010), s. 37–39 (ISSN 0418-5129)
BLAŽEK, Petr: Revolucionář z polských loděnic. Příběh spoluzakladatele Solidarity Andrzeje Kołodzieje, In: Dějiny a současnost, roč. 32, č. 10 (říjen 2010), s. 41–43 (ISSN 0418-5129)
BLAŽEK, Petr: Snímky polské dekády. Příběh českého fotografa a jeho archivu, In: Paměť a dějiny, roč. 4, č. 3 (2010), s. 64–68 (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr: Opozice v Československu před pádem komunistického režimu v listopadem 1989, In: JAŠEK, Peter (ed.): 20. výročie nežnej revolúcie. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava 11.–12. november 2009. Ústav pamäti národa, Bratislava 2010, s. 128–137 (ISBN 978-80-89335-29-9)
BLAŽEK, Petr: „Proběhl jsem rychle oblakem“. Odbojové aktivity Ctirada Mašína v jáchymovském lágru, In: VEBER, Václav - BUREŠ, Jan a kol.: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. ÚSTR - Metropolitní univerzita Praha - Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha 2010 [vyšlo v roce 2011], s. 222-241 (ISBN 978-80-7380-306-3, 978-80-87211-44-1, 978-80-86855-67-7)
BLAŽEK, Petr: Dlouhá cesta do Ruzyně, In: NĚMEC, Jiří: Dopisy z Ruzyně a Nové šance svobody. Pulchra, Praha 2011, s. 207–227. (ISBN 978-80-87377-30-7)
BLAŽEK, Petr: Służba Bezpieczeństwa Państwowego a Polacy w Czechosłowacji na początku lat osiemdziesiątych XX w., In: HYTREK-HRYCIUK, Joanna – STRAUCHOLD, Grzegorz – SYRNYK, Jarosław (eds.): Internacjonalizm czy...? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989). IPN, Warszawa–Wrocław 2011, s. 515–524. (ISBN 978-83-7629-286-1)
BLAŽEK, Petr: Akce „Ivan 2“. Sledování Ivana Martina Jirouse příslušníky Správy sledování StB, Paměť a dějiny, č. 1 (2012), s. 103–113. (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr: Československo a polská krize 1980-1981, Securitas Imperii, č. 20 (1/2012), s. 58–75. (ISSN 1804-1612)
BLAŽEK, Petr: Jan Anastáz Opasek. Opat Chuligán, In: WITTLICHOVÁ, Lucie (ed.): Vzkazy domů. Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil 1848-1989). Dny české státnosti - Labyrint, Praha 2012, s. 338–348. (ISBN 978-80-904980-1-3, 978-80-87260-46-3)
BLAŽEK, Petr: „Byli jsme první vojáci i zajatci studené války“. Případ kurýra Miloslava Čapka, In: JAŠEK, Peter (ed.): Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. Ústav pamäti národa, Bratislava 2012, s. 39–73. (ISBN 978-80-89335-50-3)

G) Rozhovory s pamětníky

BLAŽEK, Petr: Bylo nás pět. Rozhovor s Ivanou Šustrovou. In: Listy, roč. 33, č. 4 (2003), s. 65–66. (ISSN 1210-1222)
BLAŽEK, Petr – MAJEWSKI, Grzegorz: Granica Przyjaźni. In: Karta, č. 45 (2005), s. 118–136. (ISSN 0867-3764)
BLAŽEK, Petr: Odsoudil mě vojenský soud. Panelová diskuse s odpírači vojenské služby. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Academia, Praha 2007, s. 239–272. (ISBN 978-80-200-1558-7)
BLAŽEK, Petr: Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Rozhovor s Petrem SísemJak jsem vyrůstal za železnou oponou. Rozhovor s Petrem Sísem, In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1 (2008), s. 96-101. (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr - VÉVODA, Rudolf: Ukázat celé panorama - rozhovor s Markem Lasotou a Tadeuszem Isakowiczem-Zaleským o zkoumání komunistické minulosti v Polsku, In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 2 (2008), s. 109-114 (ISSN 1802-8241)
BLAŽEK, Petr: Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Panelová diskuse s Janem Brojem, Ivo Feierabendem a Ivanem Dejmalem, In: BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2008, s. 303-320 (ISBN 978-80-7363-226-7)
BLAŽEK, Petr: „Doba se vyvíjela.“ Záznam panelové diskuse s klienty a spolupracovníky VONS, In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. č. 2, Libri prohibiti, Praha 2008 [vyšlo v roce 2009], s. 124-133 (ISBN 978-80-254-2077-5)
BLAŽEK, Petr - PAŽOUT, Jaroslav - SCHOVÁNEK, Radek: „Snad si dobře vzpomínám“. Rozhovor s Ivanem Medkem o Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. Libri prohibiti, Praha 2008, s. 123-133. (ISBN 978-80-254-2076-8)

H) Panelové diskuse

Archívy bezpečnostných zložiek ako zdroj k aktivitám NKVD/KGB (účastníci diskuse: S. Karner, L. Bukovszky, P. Blažek, G. B. Cseh, N. V. Petrov, R. Blum), GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava 14.-16.11.2007. ÚPN, Bratislava 2008, s. 30-33 (ISBN 978-80-89335-01-5) (anglická verze Security Archives as Sources of NKVD/KGB Activities, In: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945-1989. Anthology of the international conference. Bratislava 14.-16.11.2007. ÚPN, Bratislava 2008, s. 250-274 (ISBN 978-80-89335-05-3)