Bibliografie k dějinám VONS

Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 Obálka - Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) pohledem svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007VONS. Sborník grantového projektu

Studie a články
DRDA, Adam: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (historie, význam a budoucnost), In: Kritická Příloha Revolver Revue, č. 3 (1995), s. 106-117.
ELŠÍKOVÁ, Monika: Po Chartě končí i VONS. Anna Šabatová a Petr Uhl vystoupili z Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, In: Respekt, roč. 4, č. 9 (1993), s. 4-5.
FORMÁNEK, Jaroslav: Nejste v tom sami, In: Respekt, roč. 19, č. 18 (2008), s. 56-57.
GRUNTORÁD, Jiří - UHL, Petr (eds.): O československém vězeňství. Sborník Charty 77. Orbis, Praha 1990, 197 s.
HAVLÍČEK, Dušan: Charta 77 a VONS v Listech, In: Listy, roč. 37, č. 1 (2007), s. 6-18.
KÖHLER, Andrea: VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných) – das Komitee zur Verteidigung zu Unrecht Verfolgten. Opposition und politische Repression zur Zeit der „Normalisierung“ in der Tschechoslowakei (1968–1989). Diplomarbeit. Salzburg 1999.
OTÁHAL, Milan: Opozice, moc, společnost 1969-1989. Příspěvek k dějinám „normalizace“. Maxdorf, Praha 1994, 124 s.
PAŽOUT, Jaroslav: Špatně utajený proces. Proces s VONS a jeho ohlas ve světě. Disidenti před soudem, soudci na divadelní scéně, In: Dějiny a současnost, roč. 26, č. 6 (2004), s. 36-39.
PAŽOUT, Jaroslav: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, In: BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. FF UK v Praze – Dokořán, Praha 2005, s. 96-110, 321-323.
PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. Libri prohibiti, Praha 2008, s. 142.
POSSET, Johanna: Česká samizdatová periodika 1968-1989. Továrna na sítotisk - Společnost pro reklamu a tisk R&T, Brno 1991, 214 s.
SKILLING, H. Gordon: Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia. Allen & Unwin, Londýn 1981, 363 s.
SKILLING, H. Gordon: Samizdat and an Independent Society in Central and Eastern Europe. Ohio State University Press, Columbus 1989, 293 s.
ŠPONDROVÁ, Pavla:Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Bakalářská práce, FSS MU, Brno 2004.
ŠUSTROVÁ, Petruška: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (přisp. Anna Šabatová, Jarmila Bělíková, Zbyněk Hejda, Václav Malý, Andrej Stankovič), In: Revolver Revue, č. 33 (1997), s. 325-351.
TESAŘ, Jan: Zamlčená diagnóza. Triáda, Praha 2003, 143 s.

Rozhovory a paměti
BATTĚK, Rudolf (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. 27. duben 1978 – 27. duben 1998. Praha 1998.
BENDA, Václav - BENDOVÁ, Kamila: Dopisy přes mříže. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, 294 s.
BERÁNEK, Josef: Václav Malý. K hledání pravdy patří pokora. Portál, Praha 2002, 195 s.
BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007. Pulchra, Praha 2008, 143 s. + CD Informace o Chartě 77 (1978-1992).
UHL, Petr: Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla. Nakladatelství C. H. Beck, Praha 1998, 251 s.

Edice dokumentů
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka - PREČAN, Vilém (eds.): Charta 77. Dokumenty 1977-1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007 (3 svazky).
PAŽOUT, Jaroslav: Ohlas na perzekuci členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979 (edice dokumentů), In: Sborník archivních prací, roč. 55, č. 1 (2005), s. 215–272.
KRUMPHANZL, Robert: Zpráva o trestním řízení proti „Pražské desítce“. K Dopisům z Ruzyně Jiřího Němce,
In: Revolver Revue, č. 45 (2000), s. 339-347.

Dobové publikace
GRUNTORÁD, Jiří: O nezávislých iniciativách v Československu. Reprint xerox (samizdat), Praha 1989, 27 s.
„Já jsem ňákej čuně“. Klub Charty 77, Londýn 1986, 77 s.
Procés à Prague. Le V.O.N.S.. Comité de défense des personnes injustement poursuivies. Petr Uhl, Vaclav Havel,
Jiri Dienstbier, Vaclav Benda, Otta Bednarova et Dana Nemcova devant leurs juges 22-23 octobre 1979
. Librairie François Maspero, Paříž 1980.

Bibliografie
GRUNTORÁD, Jiří (ed.): Informace o Chartě 77 1978–1990. Článková bibliografie. Doplněk, Brno 1998, 634 s.