Brněnský informační bulletin NMS-IDS

Elektronická verze samizdatového časopisu

První číslo Brněnského informačního bulletinu NMS, zdroj: ÚSD AV ČR

Zpravodaj začali od března 1989 vydávat členové NMS v Brně (redakci zastupovali Hana Holcnerová a Vladimír Vyskočil). V časopise byly pravidelně zveřejňovány seznamy členů NMS, publikovány zprávy o akcích a další činnosti NMS.

Samostatné zpravodaje vydávali také zakladatelé NMS (Bulletin Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti), členové pobočky v Liberci (Bulletin Nezávislého mírového sdružení v Liberci), členové NMS ve střední Moravě (Zpravodaj NMS střední Morava) a členové NMS na severní Moravě (Zpravodaj NMS severní Morava).

Originály časopisu jsou uloženy v archivu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. (č. 1, 2 a 3) a v knihovně Libri prohibiti (č. 4).

Rok 1989
Brněnský informační bulletin NMS-IDS - č. 1
Brněnský informační bulletin NMS-IDS - č. 2
Brněnský informační bulletin NMS-IDS - č. 3
Brněnský informační bulletin NMS-IDS - č. 4