Informační buletin Československo-polské solidarity

Kompletní elektronická verze samizdatového časopisu

Nulté číslo časopisu Informační buletin Československo-polské solidarity z července 1988, zdroj: Libri prohibiti

Zpravodaj přinášel vedle zpráv o činnosti Polsko–československé solidarity také informace o aktivitách opozičních skupin v Československu a Polsku, včetně Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Na rozdíl od vratislavského periodika Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko–Czechosłowackiej však vyšla pouze dvě čísla (v červenci a říjnu 1988). Další vydávání bylo zastaveno z důvodu zatčení Františka Stárka, který časopis rozmnožoval. V redakci působili aktivisté z Prahy (Petr Uhl), Brna (Petr Pospíchal), Vratislavi (Jarosław Broda a Mirosław Jasiński) a Varšavy (Wojciech Maziarski).

Elektronická verze byla připravena ve spolupráci s knihovnou Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály obou čísel.

Rok 1988
Informační buletin Československo-polské solidarity - nulté číslo (červenec 1988)
Informační buletin Československo-polské solidarity - první číslo (říjen 1988)