Bulletin Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti

Kompletní elektronická verze samizdatového časopisu

První číslo časopisu Bulletinu NMS-IDS, zdroj: ÚSD AV ČR

Bulletin přinášel informace o činnosti Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti (zakládající prohlášení této nezávislé iniciativy zveřejnili 16. dubna 1988 Tomáš Dvořák, Jan Chudomel, Jáchym Kaplan, Hana Marvanová a Jiří Pavlíček). Ve zpravodaji byly pravidelně zveřejňovány seznamy členů NMS, publikovány dokumenty sdružení či zprávy o setkání se zástupci dalších nezávislých iniciativ a mírových skupin. Přetiskována zde byla také sdělení VONS, která se týkala reprece proti členům NMS. Zvláštní pozornost byla od počátku věnována diskusi o zavedení náhradní civilní služby. Do ledna 1990 vyšlo celkem 12 řádných čísel a jedno číslo zvláštní, které bylo věnováno neoficiálnímu mírovému semináři Praha 88.

Samostatné zpravodaje vydávali také členové pobočky NMS v Brně (Brněnský informační zpravodaj NMS-IDS), členové pobočky v Liberci (Bulletin Nezávislého mírového sdružení v Liberci), členové NMS ve střední Moravě (Zpravodaj NMS střední Morava) a členové NMS na severní Moravě (Zpravodaj NMS severní Morava).

O činnosti NMS blíže ve studiích BLAŽEK, Petr: Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980-1989, In: VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Votobia – ÚSD AV ČR, Praha 2002, s. 11–107. a VÉVODA, Rudolf: Odpírači vojenské služby jako součást agendy Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti, In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč…. Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Academia, Praha 2008, s. 133-155.

Originály Bulletinu Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti jsou uloženy v archivu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Rok 1988
Bulletin NMS-IDS - č. 1
Bulletin NMS-IDS - č. 2
Bulletin NMS-IDS - Zvláštní číslo Praha 88
Bulletin NMS-IDS - č. 3
Bulletin NMS-IDS - č. 4

Rok 1989
Bulletin NMS-IDS - č. 5
Bulletin NMS-IDS - č. 6
Bulletin NMS-IDS - č. 7
Bulletin NMS-IDS - č. 8
Bulletin NMS-IDS - č. 9
Bulletin NMS-IDS - č. 10
Bulletin NMS-IDS - č. 11

Rok 1990
Bulletin NMS-IDS - č. 12