Zpravodaj NMS severní Morava

Elektronická verze samizdatového časopisu

První číslo zpravodaje NMS na Severní Moravě, zdroj: ÚSD AV ČR

Samostatné zpravodaje vydávali také zakladatelé NMS (Bulletin Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti), členové brněnské (Brněnský informační bulletin NMS-IDS), liberecké pobočky NMS (Bulletin NMS Liberec) a členové NMS ve střední Moravě (Zpravodaj NMS střední Morava).

Originály časopisu jsou uloženy v archivu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Rok 1989
Zpravodaj NMS severní Morava - č. 1