Polský rok 1989

Promítání dokumentárních filmů

Kulatý stůl v Polsku 1989, foto: Wikipedia.pl

Kulatý stůl a novináři
(Stół bez kantów, 1999, 50 min.)
Režie: Piotr Bikont

V letošním roce uplyne 20 let od konce jednání u kulatého stolu, události, která stála u zrodu demokratických změn v Polsku. Snímek ukazuje archivní filmové materiály, jež vznikly zejména v kuloárech více než dvouměsíčních jednání. O jejich hodnocení poprosil režisér novináře, kteří tehdy o události referovali - byli mezi nimi zástupci opozičních vydavatelství i režimních médií. Jak hodnotí průběh a výsledky jednání kulatého stolu z perspektivy deseti let?

Konec masopustu
(Ostatki, 1990, 45 min.)
Režie: Andrzej Fidyk

Film vypovídá o posledních okamžicích Polské sjednocené dělnické strany. Jedná se o dokumentární záznam posledního sjezdu strany, která měla v Polsku několik desítek let "vedoucí úlohu".

Filmy v původním znění se simultánním tlumočením do češtiny, vstup zdarma
úterý 24. 3. 2009 v 18.00

Polský institut v Praze, Malé náměstí 1
(vchod z Karlovy ulice 27)