Kalendarium událostí

27. duben 1978 Zveřejněno prohlášení o vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stihaných

Zakládající prohlášení VONS, zdroj: Libri prohibiti

29. březen 1979 Albert Černý byl zadržen Státní bezpečností (27. 11. 1979 Krajským soudem v Brně odsouzen k třem a půl rokům odnětí svobody nepodmíněně)

Sdělení VONS č. 97, zdroj: Libri prohibiti

29. květen 1979 Státní bezpečnost podnikla rozsáhlý zásah proti členům VONS, na deset z nich byla následně uvalena vazba

Pražská desítka - zatčení členové VONS. zdroj: Libri prohibiti

19. červen 1979 VONS vydal sdělení, ve kterém byla zveřejněna jména nových členů

Sdělení VONS č. 117, zdroj: Libri prohibiti

11. září 1979 Kauza Jarmily Bělíkové, Ladislava Lise, Václava Malého a Jiřího Němce vyloučena ze společného trestního řízení (z vazby byli propuštěni 22. 12. 1979, trestní řízení bylo zastaveno na konci roku 1989)

Dopis ruského disidenta Andreje Sacharova na podporu vězněných členů VONS, 24. 10. 1979. zdroj: Libri prohibiti

22.-23. říjen 1979 Soudní řízení se šesti obviněnými členy VONS před Městským soudem v Praze (Petr Uhl odsouzen na 5 let, Václav Havel na 4 a půl roku, Václav Benda na 4 roky, Jiří Dienstbier a Otta Bednářová na 3 roky odnětí svobody nepodmíněně, Dana Němcová na 2 roky se zkušební dobou pěti let, rozsudek potvrdil 20. 12. 1979 Nejvyšší soud ČSR)

Mnichovavská divadelní inscenace pražského procesu s VONS. zdroj: Libri prohibiti

14. únor 1980 Zatčen Rudolf Battěk (ve vězení následně strávil více než 5 let, později byli odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody nebo strávili ve vazbě řadu měsíců další členové VONS, například Ladislav Lis, Jan Litomiský, Petr Pospíchal, Jan a Jiří Rumlovi)

Rudolf Battěk, foto: Jiří Bednář, zdroj: Libri prohibiti

18. listopad 1984 Člen VONS Ladislav Lis byl zvolen místopředsedou Mezinárodní federace pro lidská práva (Fédération Internationale des Droits l´Home - FIDH)

Sdělení VONS o zvolení Ladislava Lise místopředsedou FIDH, zdroj: Libri prohibiti

15. prosinec 1986 V registračním protokole svazků operativních svazků centrály kontrarozvědky StB byla změněna kategorie svazku vedeného k Josefu Daniszovi (agent X. správy SNB s krycím jménem „Lenka“, později s krycím jménem „Anna“)

Záznam o změně kategorie u Josefa Danisze v registračním protokole svazků, zdroj: ABS

duben 1987 X. správa SNB zjistila, že Věra Vránová byla některými členy VONS odhalena jako spolupracovnice Státní bezpečnosti

Zpráva X. S-SNB o dekonspiraci Věry Vránové, zdroj: ABS

10. prosinec 1988 VONS byl spoluorganizátorem demonstrace na Škroupově náměstí (podílel se také na svolávání několika dalších veřejných shromáždění)

Leták o konání demonstrace 28. října 1988, zdroj: Libri prohibiti

3. leden 1991 Registrace VONS jako občanského sdružení

Návrh VONS pro OF na předložení požadavku propuštění politických vězňů, zdroj: Libri prohibiti

1993 Odchod Petra Uhla a Anny Šabatové z VONS

Článek Rudého práva o vystoupení Petra Uhla a Anny Šabatové z VONS, zdroj: Libri prohibiti

3. červenec 1996 Poslední schůze VONS, na níž byla přerušena na neurčitou dobu jeho činnost

Zápis ze schůze členů VONS 15. března 1992, zdroj: Libri prohibiti

27. duben 1998 Setkání členů k 20. výročí vzniku VONS