Redakce

Petr Blažek
pvb@seznam.cz

Překlad stránek do angličtiny:
Marek Tomin, marek.tomin@volny.cz

Webové stránky vznikly s podporou GA AV ČR (číslo projektu IAA800630703).