Koruna

Kompletní elektronická verze samizdatového časopisu

Obálka prvního čísla časopisu Koruna, zdroj: Libri prohibiti

Časopis Koruna vycházel jako zpravodaj opozičního hnutí České děti, které založil v roce 1988 spolu se svými přáteli Petr Placák. Celkem byla v roce 1989 vydána tři čísla.

Všechny články z časopisu Koruna byly v roce 1995 zveřejněny v interní publikaci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Nezávislá iniciativa České děti (1988-1989). Dokumenty, kterou připravila Jana Svobodová. Aktivitám Českých dětí se jejich zakladatel podrobně věnoval v knize Fízl, která vyšla v roce 2007.

Elektronická verze časopisu Koruna byla připravena ve spolupráci s knihovnou Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály všech čísel.

Rok 1989
Koruna - č. 1
Koruna - č. 2
Koruna - č. 3