Krtek

Kompletní elektronická verze exilového časopisu

První číslo časopisu Krtek, zdroj: Libri prohibiti

Dvě čísla exilového časopisu vydal ve švédské Uppsale signatář Charty 77 a člen VONS Jaroslav Suk v roce 1984. Zaměření Krtka naznačuje jeho podtitul „alternativní levicově opoziční časopis“ – přinášel především informace
o opozičních hnutích v sovětském bloku. Časopis svým obsahem i formou navázal na Informační materiály (Infomat), které v letech 1971-1982 vycházely v Západním Berlíně.
Elektronická verze časopisu Krtek byla připravena ve spolupráci s knihovnou Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály všech čísel (formát A6).

Rok 1984
Krtek č. 1 (únor 1984)
Krtek č. 2 (srpen 1984)