PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (1973)

Petr Blažek, foto: Filip Habart
Odborné zaměření

historik, specializace: československé dějiny 20. století, opozice a odpor proti komunistickému režim, polsko-česko-slovenské vztahy ve 20. století

Vzdělání

1993–1998 magisterské studium, Univerzita Hradec Králové, učitelství pro 3. stupeň, obor: český jazyk a literatura – dějepis
1996–2001 magisterské studium, Ústav českých dějin Filozofická fakulta Univerzita Karlova, obor: historie
2001–2008 doktorské studium, obor: historické vědy – české dějiny, Ústav českých dějin Filozofická fakulta Univerzita Karlova, téma doktorské práce: Dějiny Polsko–československé solidarity. Vztahy československé a polské opozice 1976–1989
2002 obhajoba rigorózní práce (PhDr.), Ústav českých dějin Filozofická fakulta Univerzita Karlova
2008 obhajoba disertační práce (Ph.D.), Ústav českých dějin Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Zaměstnání

1999–2000 středoškolský učitel, Gymnázium Špitálská, Praha 9, výuka předmětů: český jazyk, dějepis a základy společenských věd
2000–2007 odborný asistent, Katedra humanitních věd Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, výuka politologických předmětů
2007–2008 vedoucí oddělení výzkumu, Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, Praha
2008 (únor-červen) ředitel odboru zkoumání totalitních režimů, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
2008 (červen-prosinec) vedoucí oddělení zkoumání komunistické totalitní moci, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
2004–2010 odborný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v.v.i., Praha
2010– odborný pracovník, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha

Grantové projekty (řešitel)

2004 Historický výzkum spolupráce československé a polské opozice 1976-1989, Fond rozvoje vysokých škol, Filozofická fakulta UK
2004–2005 Nezávislé mírové iniciativy v Československu, Grantová agentura Akademie věd ČR, ÚSD AV ČR
2007–2009 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Dějiny opoziční skupiny (1978-1989), Grantová agentura Akademie věd ČR, ÚSD AV ČR, v.v.i.
2010 Československo a polská krize 1980-1982, Česko-polské fórum MZV ČR, ÚSD AV ČR, v.v.i.

Webové stránky (redakce)

Pražský web pro studenou válku
Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960
Totalita.cz
Webové stránky o dějinách VONS (1978-1989)
Jan Palach (Multimediální projekt Univerzity Karlovy)

Vybraná bibliografie