Edice dokumentů k procesu s členy VONS v roce 1979

BLAŽEK, Petr - BURSÍK, Tomáš (eds.): Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Dokumenty. ÚSD AV ČR, Praha 2010, 428 s. (ISBN 978-80-7285-124-9)

Pražský proces 1979 obalka knihy

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných založila 27. dubna 1978 skupina signatářů Charty 77. Jeho členové pomáhali postiženým právně a finančně podporovali jejich rodiny. Obraceli se na československé úřady a žádali je o nápravu. Zprávy o případech předávali do zahraničí, odkud se prostřednictvím západních rozhlasových stanic dostávaly zpět do Československa. Za svou činnost byla řada z nich různým způsobem postižena. Na konci května1979 provedla Státní bezpečnost proti výboru rozsáhlý zásah. O několik měsíců později se uskutečnil patrně nejznámější politický proces v období „normalizace“, který je hlavním tématem této edice dokumentů.
Soudní líčení se před Městským soudem v Praze uskutečnilo ve dnech 22. a 23. října 1979. Petr Uhl byl odsouzen k pěti letům odnětí svobody, Václav Havel ke čtyřem a půl letům, Václav Benda ke čtyřem letům, Otta Bednářová ke třem letům, Jiří Dienstbier ke třem letům odnětí svobody a Dana Němcová ke dvěma letům odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let. Odvolací řízení se uskutečnilo 20. prosince 1979 před Nejvyšším soudem ČSR, který odmítl všechna odvolání jako nedůvodná a potvrdil rozsudek soudu první instance. Na počátku roku 1980 bylo pět odsouzených členů VONS přemístěno do vězeňských zařízení, kde se ocitli se pod drobnohledem pracovníků vnitřní ochrany a jejich tajných spolupracovníků. Záměrem editorů bylo především zrekonstruovat organizaci uvedeného soudního procesu, na které se pod dohledem aparátu ÚV KSČ podílela řada státních institucí, zejména různé složky ministerstva vnitra a spravedlnosti. Do edice zařadili celkem 130 archivních dokumentů, z nichž většina nebyla doposud publikována.