Sborník k dějinám VONS

PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. Libri prohibiti, Praha 2008, 144 s.

VONS. Sborník grantového projektu

Publikaci vydala knihovna Libri prohibiti v rámci svého grantového projektu, jehož cílem je kritické vydání sdělení VONS. Na této stránce jsou po dohodě s editorem sborníku publikovány jednotlivé příspěvky v elektronické podobě.

Úvod (Jaroslav Pažout)
Petr Keller: Z Krkonoš do vězení. Odsouzení Jaroslava Šabaty v souvislosti se setkáním československých a polských disidentů na československo-polských hranicích v roce 1978
Josef Halla: Mezinárodní řetězová hladovka na podporu vězňů svědomí v Československu v roce 1988
Prokop Tomek: Amnesty International a Československo
Petr Blažek: Krycí jméno „Petra“. Archivní dokumenty o spolupráci Věry Vránové se Státní bezpečností
Radek Schovánek: Tajný spolupracovník Pavel Moritz (příspěvek k působení komunistické rozvědky proti exilu)
„Snad si dobře vzpomínám.“ Rozhovor s Ivanem Medkem o Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík