Sdělení VONS

Informace o jednotlivých kauzách zpracovávali členové VONS do sdělení, která obsahovala popis případu a životopisné údaje stíhaných. Někdy přinášela i zprávy o jejich zdravotním stavu a o projevech solidarity s nimi. Pravidelně VONS vydával také souhrnná sdělení, v nichž byl vždy zveřejněn přehled všech sledovaných případů. Výbor od svého založení v dubnu 1978 až do konce roku 1989 vydal celkem 1 125 sdělení, která se rozsahem pohybovala od několika řádků až po několik stran. Takřka všechna sdělení VONS byla tehdy publikována v samizdatovém časopise Informace o Chartě 77. Sdělení VONS také pravidelně zveřejňovaly zahraniční rozhlasové stanice, především Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa.

Zakládající prohlášení VONS, zdroj: Libri prohibiti

Statistický přehled

Rok / Počet sdělení / Čísla sdělení

1978 62 Sdělení č. 1–62

1979 96 Sdělení č. 63–137 a 139–158, mimořádné nečíslované sdělení z 30. května 1979 (po zatčení členů VONS 29. května 1979 bylo do konce roku vydáno jedno mimořádné nečíslované a 44 řádných sdělení)

1980 68 Sdělení č. 138 (vyšlo 28. února 1980) a 159–225

1981 58 Sdělení č. 226–283

1982 29 sdělení č. 284–312

1983 39 Sdělení č. 313–349, pod č. 340 a 341 byla vydána dvě sdělení, ke sdělení č. 338 byl vydán o dva dny později dodatek

1984 62 Sdělení č. 350–411

1985 84 Sdělení č. 412–495

1986 105 Sdělení č. 496–600

1987 117 Sdělení č. 601–717

1988 154 Sdělení č. 718–871, pod č. 778 byla vydána dvě sdělení, sdělení č. 833 bylo dodatečně zrušeno

1989 251 Sdělení č. 872–1121, pod č. 1092 byla vydána dvě sdělení

Celkem 1125 Sdělení č. 1–1121, pod č. 340, 341, 788 a 1092 byla vydána dvě sdělení, 30. května 1979 bylo vydáno mimořádné sdělení