Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)

Výbor sledující případy nespravedlivě stíhaných založila 27. dubna 1978 skupina signatářů Charty 77.
Jeho členové pomáhali postiženým se zajišťováním právního zastoupení a zprostředkováním finanční i jiné pomoci. Při dodržení právních formalit se svými sděleními obraceli na československé úřady a žádali je o nápravu. Zprávy o sledovaných případech předávali rovněž do zahraničí, odkud se prostřednictvím rozhlasových stanic Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky či BBC dostávaly zpět do Československa. Za svou činnost byla řada členů VONS postižena, nejznámější je soudní proces s šesti členy v roce 1979. Naprostá většina sdělení VONS byla publikována v samizdatovém časopise Informace o Chartě 77. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných působil také po listopadu 1989, kdy se věnoval novelizaci trestního řádu, uklidňování bouřlivých situací ve věznicích či přípravě generální amnestie a rehabilitačních zákonů. Členové VONS se také snažili o očištění justice, avšak s minimálním úspěchem. Členové na setkání 3. července 1996 rozhodli o přerušení činnosti výboru na dobu neurčitou.

Webové stránky vons.cz vznikly v rámci grantového projektu, který má za cíl zmapovat dějiny této nezávislé inicitiavy. Ve spolupráci s knihovnou Libri prohibiti a dalšími badatelskými institucemi jsou zde především publikovány ukázky archivních pramenů a svědectví pamětníků. Přehled postupně zveřejňovaných textů a dokumentů je uveden v rubrice Aktuálně.


Členové VONSObálka knihy VONS očima svých členůSbírka VONS - faksimile dokumentůObálka časopisu Informace o Chartě 77 z července 1989, zdroj: Libri prohibitiParaf, zdroj: Libri prohibitiPrvní číslo časopisu Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko–Czechosłowackiej prosinec 1987, zdroj: Libri prohibitiInformační buletin Československo-polské solidarityVoknoVoknovinyKrtekPodpisy Charty 77Sborník o dějinách VONS