Václav Malý

Václav Malý, zdroj: Libri prohibiti
(21. září 1950, Praha)
Římskokatolický kněz

1969–1976 – studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích
26. červen 1976 – vysvěcen v Praze na kněze
1976–1978 – působil jako kaplan ve Vlašimi a v Plzni
únor 1977 – podpis Prohlášení Charty 77
28. duben 1978 – spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
leden 1979 – zbaven státního souhlasu, pracoval jako zeměměřičský figurant
květen 1979 – zatčen a poté obviněn z podvracení republiky
prosinec 1979 – propuštěn z vazby
1980–1986 – pracoval jako topič v pražských hotelech
1981–1982 – mluvčí Charty 77
1989 – mluvčí Občanského fóra
1990–1991 – spravoval farnost sv. Gabriela
1991–1996 – působil jako farář u sv. Antonína v Holešovicích
1. prosinec 1996 – jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta
3. prosinec 1996 – jmenován titulárním biskupem marcelliánským a světícím biskupem pražským (svěcení přijal 11. ledna 1997 v Praze)