Zprávy Východoevropské informační agentury (VIA) 1988-1989

Elektronická verze samizdatových dokumentů

První zpráva VIA, zdroj: Libri prohibiti

Východoevropská informační agentura představuje unikátní případ spolupráce disidentů v sovětském bloku, který volně souvisel s činností Polsko–československé solidarity. Oficiálně byla VIA ustavena až 20. prosince 1988, ale její první zprávy vznikly již o několik měsíců dříve. Československé opoziční prostředí v agentuře zastupovali Petr Pospíchal, Petr Uhl (navrhl název) a Jan Urban, v Budapešti Géza Buda, v Moskvě Alexandr Podrabinek a Tamara Kaluginovová a v Polsku pak především Wojciech Maziarski (z jeho podnětu VIA jako mezinárodní tisková agentura vznikla, byl také iniciátorem vzniku Polsko–maďarské solidarity, jejíž ustavení VIA oznámila 18. února 1989).

Ve zmíněné zprávě o založení VIA bylo napsáno: „Dne 20. 12. 1988 bylo současně v Budapešti, Moskvě, Praze a Varšavě oznámeno, že v Československu, Maďarsku, Polsku a SSSR působí Východoevropská informační agentura, nezávislá na státních orgánech. VIA pracuje již několik měsíců. Poskytuje informace všem, kdož o ně projeví zájem, především pak nezávislým vydavatelským iniciativám (samizdatu). Sdělení o práci této agentury podepsalo 14 nezávislých novinářů z jmenovaných čtyř zemí, v Československu jsou to Petr Pospíchal, Petr Uhl a Jan Urban. Polští pracovníci VIA představují Zahraniční odbor SIS (Informační servis Solidarity), dva sovětští pracovníci VIA jsou z nezávislého týdeníku Expres Chronika.“

Na konci osmdesátých let se pravidelné zprávy VIA staly pro zahraniční média, zvláště pro mnichovské Rádio Svobodná Evropa, významným zdrojem informací o situaci v rozpadajícím se sovětském bloku. Paradoxně nejznámější zprávou VIA byla snad jediná publikovaná myslná informace v jejích dějinách – týkala se údajné smrti Martina Šmída při studentské demonstraci 17. listopadu 1989 v Praze. Některé zprávy VIA byly také publikovány v samizdatových časopisech, například v periodiku Informace o Chartě 77 či vratislavském zpravodaji Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko–Czechosłowackiej.

Na této stránce budou postupně publikovány takřka všechny zprávy pražské pobočky VIA od jejího vzniku až po konec roku 1989. Vedle nich jsou v knihovně Libri prohibiti dostupné také zprávy brněnské pobočky. Čeští zástupci VIA také překládali zprávy polské, maďarské a sovětské pobočky - jejich neúplná sbírka je rovněž přístupná na stejném místě. VIA vydávala své zprávy až do poloviny roku 1990.

Rok 1988
Zpráva VIA Praha č. 1 (29. září 1988)
Zpráva VIA Praha č. 2 (13. října 1988, neúplná)
Zpráva VIA Praha č. 3 (13.-20. října 1988, neúplná)
Zpráva VIA Praha č. 4 (21. října - 3. listopadu 1988)
Zpráva VIA Praha č. 5 (4.-10. listopadu 1988)
Zpráva VIA Praha č. 6 (11.-17. listopadu 1988)
Zpráva VIA Praha č. 7 (17.-24. listopadu 1988)
Zpráva VIA Praha č. 8 (24. listopadu - 2. prosince 1988)
Zpráva VIA Praha č. 9 (8. prosince 1988)
Zpráva VIA Praha č. 10 (8.-15. prosince 1988)
Zpráva VIA Praha č. 11 (15.-22. prosince 1988)
Zpráva VIA Praha č. 12 (29. prosince 1988)

Rok 1989
Zpráva VIA Praha č. 1 (5. ledna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 2 (9. ledna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 3 (12. ledna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 4 (16. ledna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 5 (19. ledna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 6 (26. ledna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 7 (27. ledna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 8 (2. února 1989)
Zpráva VIA Praha č. 9 (9. února 1989)
Zpráva VIA Praha č. 10 (13. února 1989)
Zpráva VIA Praha č. 11 (16. února 1989)
Zpráva VIA Praha č. 12 (23. února 1989)
Zpráva VIA Praha č. 13 (2. března 1989)
Zpráva VIA Praha č. 14 (11. března 1989)
Zpráva VIA Praha č. 15 (16. března 1989, neúplná)
Zpráva VIA Praha č. 16 (23. března 1989)
Zpráva VIA Praha č. 17 (30. března 1989)
Zpráva VIA Praha č. 18 (6. dubna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 19 (13. dubna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 19 (13. dubna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 20 (20. dubna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 21 (27. dubna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 22 (4. května 1989)
Zpráva VIA Praha č. 23 (10. května 1989)
Zpráva VIA Praha č. 24 (11. května 1989)
Zpráva VIA Praha č. 25 (15. května 1989)
Zpráva VIA Praha č. 26 (18. května 1989)
Zpráva VIA Praha č. 27 (22. května 1989)
Zpráva VIA Praha č. 28 (25. května 1989)
Zpráva VIA Praha č. 29 (29. května 1989)
Zpráva VIA Praha č. 30 (1. června 1989)
Zpráva VIA Praha č. 31 (5. června 1989)
Zpráva VIA Praha č. 32 (8. června 1989)
Zpráva VIA Praha č. 33 (12. června 1989)
Zpráva VIA Praha č. 34 (15. června 1989)
Zpráva VIA Praha č. 35 (19. června 1989)
Zpráva VIA Praha č. 36 (22. června 1989)
Zpráva VIA Praha č. 37 (26. června 1989)
Zpráva VIA Praha č. 38 (29. června 1989)
Zpráva VIA Praha č. 39 (3. července 1989)
Zpráva VIA Praha č. 40 (6. července 1989)
Zpráva VIA Praha č. 41 (10. července 1989)
Zpráva VIA Praha č. 42 (13. července 1989)
Zpráva VIA Praha č. 43 (17. července 1989)
Zpráva VIA Praha č. 44 (20. července 1989)
Zpráva VIA Praha č. 45 (24. července 1989)
Zpráva VIA Praha č. 46 (27. července 1989)
Zpráva VIA Praha č. 47 (3. srpna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 48 (7. srpna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 49 (10. srpna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 50 (26. srpna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 51 (25. srpna 1989)
Zpráva VIA Praha č. 52 (2. října 1989)