Vokno

Kompletní elektronická verze samizdatového časopisu (1979-1989)

Patnácté číslo časopisu Vokno 1989, zdroj: Libri prohibiti

Samizdatový časopis Vokno vydával od roku 1979 František Stárek spolu se svými přáteli jako hlavní periodikum kulturního undergroundu (od 7. čísla byl na obálce uveden podtitul „časopis pro druhou i jinou kulturu“). Do časopisu přispívali také členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, například Ivan Jirous a Dana Němcová.
Redakce také záhy vydávala knihy ve stejnojmenné samizdatové edici. V souvislosti s vydáváním časopisu Vokno (při přípravě šestého čísla, které se nepodařilo dokončit) byli v roce 1981 zatčeni a později odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody František Stárek, Ivan Jirous, Michal Hýbek a Milan Frič. Po návratu Františka Stárka z vězení bylo vydávání časopisu opět obnoveno a postupně začal také vycházet informační bulletin Voknoviny a videomagazín. Redakce také pořádala výstavy, přednášky a koncerty. V roce 1989 byl František Stárek (spolu s manželkou Ivou Vojtkovou) opět zatčen a odsouzen ke dvěma a půl roku vězení. Původně samizdatový časopis Vokno vycházel i po listopadu 1989.

Na této webové stránce je publikováno všech čtrnáct samizdatových čísel časopisu Vokno. Jejich elektronická verze byla připravena ve spolupráci s knihovnou Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály. Bibliografii časopisu Vokno (1979-1989) sestavila Jana Růžková, na stejné webové stránce je také dostupný rozhovor s vydavateli časopisů Vokno a Revolver Revue z roku 1992.

Rok 1979
Vokno - č. 1
Vokno - č. 2

Rok 1980
Vokno - č. 3

Rok 1981
Vokno - č. 4
Vokno - č. 5

Rok 1985
Vokno - č. 7
Vokno - č. 8
Vokno - č. 9

Rok 1986
Vokno - č. 10
Vokno - č. 11

Rok 1987
Vokno - č. 12
Vokno - č. 13

Rok 1988
Vokno - č. 14

Rok 1989
Vokno - č. 15