VONS Collection

Sticker of VONS, 1988, source: Libri prohibiti

This section of the website publishes facsimiles of documents drafted primarily as a result of the activities of members of the Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted. Their digital versions have been produced in cooperation with the Libri prohibiti library, where the originals of archive documents are held. The Catalogue of the VONS Collection (in Czech) was produced by Jaroslav Pažout. The section also includes a description of the setting up of the collection, the core of which consists of the working archive of the committee confiscated by the State Security Security (StB) in October 1986 and returned to Jiří Gruntorád in January 1990. The collection is designed as an open archive – newly acquired documents are constantly being added. Facsimiles of selected documents in this collection are consistently published in line with corresponding inventory numbers listed in the catalogue. For reasons of clarity, however, documents under a given reference number are for the most part listed chronologically.

I. Un-catalogued Documents
a) VONS’ organisational matters

Zakládající prohlášení VONS (27. duben 1978, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/1)
Sdělení VONS č. 23 obsahující údaje o členech výboru (odjezd Přemysla Janýra na dvouletý studijní
pobyt do Vídně, trvalé přesídlení Ivana Medka do Vídně, vazba Ladislava Lise a oznámení o členství Jiřího Němce)
(3. srpen 1978, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/2)
Sdělení VONS č. 57 o zahájení činnosti Františka Janoucha jako zprostředkovatele VONS se zahraničními organizacemi a médii (20. listopad 1978, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/3)
Instrukce k vypracování zpráv pro VONS o jednotlivých případech (1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/17)
Dotazník k vypracování zpráv pro VONS o jednotlivých případech a další pokyny (1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/17)
Vzkaz Petra Uhla týkající se některých sledovaných případů, jiných aktivit VONS a další schůzky výboru (duben 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/16)
Zápis Petra Uhla o schůzi VONS, rukopisné poznámky Václav Havel a Petr Uhl (duben 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/16)
Program schůze VONS (duben 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/16)
Sdělení VONS č. 117 obsahující seznam členů výboru (19. červen 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/5)
Sdělení VONS č. 181 o zahájení činnosti Věry Vránové ve VONS (1. červen 1980, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/6)
Sdělení VONS č. 235 o přesídlení Jaroslava Suka do Švédska, o jeho neveřejném členství ve výboru od jeho založení a pokračování v práci jako jeho zástupce v zahraničí (4. březen 1981, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/7)
Sdělení VONS č. 248 o účasti Ivana M. Jirouse na práci VONS po dobu věznění člena výboru Jana Litomiského
(15. květen 1981, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/8)
Výzva Jaroslava Suka obsahující zhodnocení činnosti VONS a žádost o pomoc výboru (podzim 1983, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/17)
Sdělení VONS č. 531 obsahující jména nových členů VONS a aktualizaci adres některých členů výboru (3. červen 1986, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/9)
Projev člena VONS na veřejném shromáždění (26. listopad 1989, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/21)
Podklady o některých případech pro návrh VONS na vyhlášení amnestie (prosinec 1989, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/21)
Výzva VONS na osvobození politických vězňů (prosinec 1989, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/21)
Podkladový materiál o některých případech pro návrh VONS na vyhlášení amnestie (prosinec 1989, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/21)
Návrh VONS pro OF na předložení požadavku propuštění politických vězňů (prosinec 1989, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/21)

b) Documents on VONS and its members

Dopis Jana Tesaře předsedovi vlády ČSSR Lubomíru Štrougalovi o problémech se získáním práce po propuštění z vězení a s žádostí o udělení povolení k uzavření pracovního poměru v zahraničí (7. březen 1977, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/1)
Zpráva Přemysla Janýra o výslechu na OS SNB v Mostě (22. říjen 1977, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/7)
Zpráva Přemysla Janýra o domovní prohlídce a výsleších příslušníky StB (8. duben 1978, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/7)
Dopis Andreje Stankoviče obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 4 obsahující zprávu o jeho zadržování na MO VB Praha 4 - Jižní Město se žádostí o přešetření tohoto případu (28. květen 1978, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/9)
Trestní oznámení podané u OP pro Prahu 1 obsahující zprávu o vniknutí příslušníky VB do jejího bytu a odvlečení jejího manžela Andreje Stankoviče (30. květen 1978, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/9)
Dopis Pavla Roubala adresovaný předsedovi španělské vlády Adolfo Suarézovi jako hostiteli schůzky členů KBSE o represích proti členům VONS (8. srpen 1978, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/10)
Oznámení Andreje Stankoviče poručíkovi Janákovi z MO VB v Bartolomějské ulici v Praze o podmínkách pro jeho dostavení se k výslechu (17. říjen 1978, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/9)
Program cyklu historických přednášek Jana Tesaře (Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/1)
Interní sdělení VONS o výslechu Jana Tesaře příslušníky SNB v Brně týkajícího se jeho členství ve výboru (12. červenec 1978, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/1)
Zpráva Ivany Hyblerové o předvedení rodiny Hyblerových příslušníky VB po návštěvě Petra Uhla a Anny Šabatové (21. září 1978, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/8)
Zpráva o jednání na odboru výstavby a územního plánování ONV v Litoměřicích o nemovitosti v Řepčicích za účasti spoluvlastníků Viktora Parkána a Jiřího Kubíčka a zástupců dalších (4. červenec 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/2)
Zpráva o udělení výstrahy náčelníka Správy vyšetřování FMV několika členům VONS (6. červenec 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/2)
Stížnost Pavla Roubala kanceláři FS ČSSR na udělení výstrahy náčelníka Správy vyšetřování FMV několika členům VONS (16. červenec 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/2)
KOPV Praha - Zamítnutí žádosti Miloše Rejchrta o povolení cesty do Švýcarska (9. říjen 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/1)
Odvolání Miloše Rejchrta proti zamítnutí jeho žádosti o povolení cesty do Švýcarska KOPV Praha (11. říjen 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/1)
SPV FMV – zamítnutí odvolání Miloše Rejchrta (24. říjen 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/1)
Zpráva Jana Tesaře o o jeho zadržení příslušníky StB v Bratislavě a následném výslechu (23. listopad 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/1)
Zpráva Miloše Rejchrta o jeho sledování příslušníky SNB (24. duben 1980, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/1)
Životopis Miloše Rejchrta (Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/1)
Dopis Přemysla Janýra o případu Milana Kudly a ochotě pokračovat jako člen VONS v zahraničí (10. listopad 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/7)
Informace pro VONS o odebrání státního občanství ČSSR Přemyslu Janýrovi (listopad 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/7)
Článek o zbavení Přemysla Janýra ml. pobývajícího v Rakousku československého občanství, In: Americké listy, č. 49, 2. 12. 1979, s. 5 (prosinec 1979, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/7)
Sdělení VONS č. 182 o zásahu příslušníků SNB proti schůzce členů VONS (1. červen 1980, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. III/1)
Nedatovaný rukopis obsahující jména některých členů VONS ( Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/6)
Dopis Pavla Roubala poslanci FS ČSSR Boříkovi Mackovi o represi proti členům VONS a s žádostí o intervenci (18. srpen 1980, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/4)
Koncept dopisu Pavla Roubala poslanci FS ČSSR Boříkovi Mackovi o represi proti členům VONS a s žádostí o schůzku (5. říjen 1980, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/4)
Koncept dopisu Pavla Roubala poslanci FS ČSSR Boříkovi Mackovi o represi proti členům VONS a s žádostí o schůzku (19. duben 1981, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/4)
Koncept dopisu Pavla Roubala poslankyni FS ČSSR Růženě Petrů o represi proti členům VONS a s žádostí o intervenci (1981, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/4)
Článek o vzniku londýnského CDUP, jeho aktivitách a složení, In: Londýnské listy, červenec–srpen 1980, s. 7–9 (červenec 1980, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/5)
Sdělení VONS č. 204 o zásahu příslušníků SNB proti členům VONS (22. září 1980, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. III/2)
Sdělení VONS č. 220 o opakovaném zadržování signatářů Charty 77 a členů VONS na 48 hodin (24. listopad 1980, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. III/3)
Dopis mluvčích Charty 77 Marie Hromádkové a Miloše Rejchrta vojenskému generálnímu prokurátorovi obsahující zprávu o policejní razii v bytě Anny Šabatové, o zadržení a výsleších její osoby a jejích přátel, u Václava Malého za použití násilí, a žádost o přešetření nezákonného postupu příslušníků SNB, In: Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 1, s. 2-3 (23. prosinec 1980, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign.IV/13)
Inspekce náčelníka Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje – zamítavá odpověď Petrušce Šustrové na její stížnost na postup příslušníků SNB při domovní prohlídce a jejím zadržení (26. srpen 1981, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/12)
VOP v Praze – oznámení Petrušce Šustrové o postoupení její stížnosti na příslušníky StB Inspekci náčelníka Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje (30. srpen 1981, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/12)
Sdělení VONS č. 263 o zásahu příslušníků SNB proti členům VONS v bytě manželů Ivany a Martina Hyblerových (11. září 1981, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. III/4)
Informace o fotbalovém utkání týmů VONS a hudební skupiny Plastic People of the Universe, In: Informace o Chartě 77, roč. 5 (1982), č. 9, s. 1 (11. září 1982, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/15)
Dopis Václava Malého ministru vnitra Jaromíru Obzinovi obsahující protest proti jeho výslechu na KS StB Praha a žádost o zjednání nápravy, In: Studie, č. 87-89, III-V/1983, s. 422–423 (6. duben 1984, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/16)
GP ČSSR, speciální odbor – oznámení Petrušce Šustrové o postoupení její stížnosti vztahující se k nalezení zabudovaného mikrofonu ve stěně jejího bytu SV StB Praha (15. říjen 1984, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/12)
Sdělení VONS č. 495 o kampani za Milana Vlka obsahující postoj výboru k zneužívání psychiatrie (28. prosince 1985, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. III/5)
Dopis Petru Uhlovi z léčebny v Kosmonosích s vyjádřením ke stanovisku VONS o případu Milana Vlka (3. leden 1986, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. III/5)
Dopis Milana Vlka členům VONS Anně Šabatové a Petru Uhlovi s vyjádřením ke stanovisku VONS o jeho případu (15. listopad 1988, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. III/5)
Prohlášení Charty 77 (č. 38/86) a VONS k úmrtí Gertrudy Sekaninové-Čakrtové (31. prosinec 1986, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. III/6)
Obvodní správa protipožární ochrany ONV Praha 2 – záznam o provedení protipožární kontroly ve skladových místnostech OÚNZ (3. říjen 1986, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/2)
OS SNB Praha 2 – záznam o průběhu vyšetřování ve skladu OÚNZ v Praze 2 (3. říjen 1986, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/2)
Správa SNB hl. města Prahy a Středočeského kraje, OV StB Praha – usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin podvracení republiky ve věci tzv.protistátních písemností ve skladu OÚNZ v Praze 2 (17. říjen 1986, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/2)
Správa SNB hl. města Prahy a Středočeského kraje, OV StB Praha – přerušení trestního stíhání pro trestný čin podvracení republiky ve věci tzv.protistátních písemností ve skladu OÚNZ v Praze 2 (20. leden 1987, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/2)
Poselství Rudolfa Battěka účastníkům sjezdu holandské Strany práce obsahující informaci o tíživém postavení socialistů v Československu a o odmítnutí československých úřadů vydat mu pas k cestě na tento sjezd (23. únor 1989, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/20)
Rozhovor Jana Gabriela s Petrem Uhlem nazvaný „VONS nejsou jen čtyři písmena“ o činnosti VONS a jeho dalším působení, In: Zemědělské noviny, roč. 45, 5. 12. 1989, s. 3 (5. prosinec 1989, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. V/1)
Městský prokurátor v Praze – usnesení o vrácení dvou kufrů a krabice s dokumenty zabavenými v roce 1986 ve skladu OÚNZ v Praze 2 Jiřímu Gruntorádovi (10. leden 1990, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/2)
Správa SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje, OV StB Praha – výzva Jiřímu Gruntorádovi k převzetí zabavených věcí vrácených na základě usnesení Městské prokuratury v Praze (11. leden 1990, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. I/2)
Dopis právního zástupce Antonína Geblera dr. Hrušky Václavu Bendovi tlumočící omluvu jeho klienta obviněného ze založení požáru v podnicích Sepap Štětí, Agrozet Roudnice a Cukrovar Mělník za nepravdivou výpověď o vztahu Václava Bendy k jeho trestné činnosti (21. leden 1990, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/21)
Rozhovor s Petrem Uhlem nazvaný „Na poli lidských práv“ o činnosti VONS, In: Haló noviny, roč. 1, 26. 10. 1991, s. 1, 3 (26. únor 1991, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. V/2)
Článek Kateřiny Perknerové „P. Uhl a A. Šabatová vystoupili z VONS. Nesouhlasí s uzákoněním nepromlčitelnosti trestních činů“, In: Rudé právo, roč. 3, 19. 2. 1993, s. 3 (19. únor 1993, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. V/3)
Článek Moniky Elšíkové „Po Chartě končí i VONS. Anna Šabatová a Petr Uhl vystoupili z Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných“, In: Respekt, č. 4, 1.–7. 3. 1993, s. 4–5 (březen 1993, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. V/4)
Brožura „Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných: 27. duben 1978 - 27. duben 1998“ (duben 1998, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. V/7)
Článek Jiřího Rumla „VONS“ obsahující zamyšlení nad činností výboru u příležitosti 20. výročí jeho vzniku, In: Lidové noviny (duben 1998, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. V/8)