Bibliography of writing regarding the history of VONS

Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 The Regime’s Most Sensitive SpotAnthology on VONS History

Studies and Articles
DRDA, Adam: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (historie, význam a budoucnost), In: Kritická Příloha Revolver Revue, No. 3 (1995), p. 106-117.
ELŠÍKOVÁ, Monika: Po Chartě končí i VONS. Anna Šabatová a Petr Uhl vystoupili z Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, In: Respekt, Vol. 4, No. 9 (1993), p. 4-5.
FORMÁNEK, Jaroslav: Nejste v tom sami, In: Respekt, Vol. 19, No. 18 (2008), p. 56-57.
GRUNTORÁD, Jiří - UHL, Petr (eds.): O československém vězeňství. Sborník Charty 77. Orbis, Prague 1990, 197 p.
HAVLÍČEK, Dušan: Charta 77 a VONS v Listech, In: Listy, Vol. 37, No. 1 (2007), p. 6-18.
KÖHLER, Andrea: VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných) – das Komitee zur Verteidigung zu Unrecht Verfolgten. Opposition und politische Repression zur Zeit der „Normalisierung“ in der Tschechoslowakei (1968–1989). Diplomarbeit. Salzburg 1999.
OTÁHAL, Milan: Opozice, moc, společnost 1969-1989. Příspěvek k dějinám „normalizace“. Maxdorf, Prague 1994, 124 p.
PAŽOUT, Jaroslav: Špatně utajený proces. Proces s VONS a jeho ohlas ve světě. Disidenti před soudem, soudci na divadelní scéně, In: Dějiny a současnost, Vol. 26, No. 6 (2004), p. 36-39.
PAŽOUT, Jaroslav: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, In: BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. FF UK – Dokořán, Prague 2005, p. 96-110, 321-323.
PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu (The Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted. Political persecution, the opposition and independent activities in Czechoslovakia between 1978 and 1989. Grant Project Publication). Libri prohibiti, Prague 2008, p. 142.
POSSET, Johanna: Česká samizdatová periodika 1968-1989. Továrna na sítotisk - Společnost pro reklamu a tisk R&T, Brno 1991, 214 p.
SKILLING, H. Gordon: Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia. Allen & Unwin, London 1981, 363 p.
SKILLING, H. Gordon: Samizdat and an Independent Society in Central and Eastern Europe. Ohio State University Press, Columbus 1989, 293 p.
ŠPONDROVÁ, Pavla:Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Bakalářská práce, FSS MU, Brno 2004.
ŠUSTROVÁ, Petruška: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (přisp. Anna Šabatová, Jarmila Bělíková, Zbyněk Hejda, Václav Malý, Andrej Stankovič), In: Revolver Revue, No. 33 (1997), p. 325-351.
TESAŘ, Jan: Zamlčená diagnóza. Triáda, Prague 2003, 143 p.

Interviews and Memoirs / Personal Accounts
BATTĚK, Rudolf (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. 27. duben 1978 – 27. duben 1998. Prague 1998.
BENDA, Václav - BENDOVÁ, Kamila: Dopisy přes mříže. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, 294 s.
BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007 (The Regime’s Most Sensitive Spot. The Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted through the eyes of its members. Discussion Meeting on February 19, 2007). Pulchra, Prague 2008, 143 p. + CD Information on Charter 77 (1978-1992).
UHL, Petr: Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla. Nakladatelství C. H. Beck, Prague 1998, 251 p.

Document Editions
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka - PREČAN, Vilém (eds.): Charta 77. Dokumenty 1977-1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Prague 2007 (Volumes 3).
PAŽOUT, Jaroslav: Ohlas na perzekuci členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979 (edice dokumentů), In: Sborník archivních prací, Vol. 55, No. 1 (2005), p. 215–272.
KRUMPHANZL, Robert: Zpráva o trestním řízení proti „Pražské desítce“. K Dopisům z Ruzyně Jiřího Němce,
In: Revolver Revue, No. 45 (2000), p. 339-347.

Historical Publications
GRUNTORÁD, Jiří: O nezávislých iniciativách v Československu. Reprint xerox (samizdat), Prague 1989, 27 p.
„Já jsem ňákej čuně“. Klub Charty 77, London 1986, 77 p.
Procés à Prague. Le V.O.N.S.. Comité de défense des personnes injustement poursuivies. Petr Uhl, Vaclav Havel,
Jiri Dienstbier, Vaclav Benda, Otta Bednarova et Dana Nemcova devant leurs juges 22-23 octobre 1979
. Librairie François Maspero, Paris 1980.

Bibliography
GRUNTORÁD, Jiří (ed.): Informace o Chartě 77 1978–1990. Článková bibliografie. Doplněk, Brno 1998, 634 p.