Členové VONS

Seznam a fotografie čelenů VONS

Seznam celkem 44 členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných je řazen alfabeticky (podle příjmení). U jména a příjmení je vždy v závorce uvedeno datum, kdy bylo v příslušném sdělení VONS zveřejněno členství dotyčné osoby.

Mezi zakládající členy patřili také Alfréd Kocáb (jeho členství nebylo zveřejněno), Jakub Trojan (jeho členství bylo zveřejněno 6. března 1979) a Jaroslav Suk (jeho členství bylo neveřejné až do jeho odchodu do exilu 26. února 1981).

K 19. červnu 1979 byl jako člen VONS udáván také Ervín Motl, v jeho případě se ovšem jednalo o omyl, který dotyčný sám později dementoval (původně byl uveden jako člen na návrh Rudolfa Battěka). V souhrnném sdělení VONS č. 195 z 3. srpna 1980 je jako jeden z členů VONS, který se odstěhoval do zahraničí, uváděn rovněž Svatopluk Karásek. Jako člen VONS je v souhrnném sdělení č. 713 z 10. prosince 1987 uváděn také Petr Brodský.

V devadesátých letech postupně pozastavilo nebo ukončilo činnost ve VONS několik jeho členů, mezi nimi Petr Uhl (15. března 1992 pozastavil své členství, 24. března 1993 z VONS vystoupil), Anna Šabatová, Lenka Marečková a Jakub Trojan. Naopak do VONS po roce 1989 vstoupili jako členové Milan Hulík a Jiří Gruntorád. Od 3. června 1996, kdy se uskutečnila poslední schůze členů, má VONS jako celek pozastavenou činnost.

Seznam členů

Rudolf Battěk (27. 4. 1978)
Otta Bednářová (27. 4. 1978)
Jarmila Bělíková (27. 4. 1978)
Václav Benda (27. 4. 1978)
Petr Cibulka (2. 12. 1985)
Albert Černý (5. 1. 1979)
Josef Danisz (5. 2. 1980)
Stanislav Devátý (3. 6. 1986)
Jiří Dienstbier (27. 4. 1978)
Karel Freund (19. 6. 1979)
Zina Freundová (19. 6. 1979)
Jiří Gruntorád (1. 8. 1994)
Václav Havel (27. 4. 1978)
Zbyněk Hejda (19. 6. 1979)
Milan Hulík (9. 9. 1990)
Martin Hybler (19. 6. 1979)
Přemysl Janýr ml. (27. 4. 1978)
Ivan Jirous (15. 5. 1981)
Alfréd Kocáb (členství nezveřejněno)
Elżbieta Ledererová (27. 4. 1978)
Ladislav Lis (7. 7. 1978)
Jan Litomiský (19. 6. 1979)
Václav Malý (27. 4. 1978)
Lenka Marečková (3. 6. 1986)
Michal Matzenauer (19. 6. 1979)
Ivan Medek (27. 4. 1978)
Dana Němcová (27. 4. 1978)
Jiří Němec (3. 8. 1978)
Ludvík Pacovský (27. 4. 1978)
Jan Pavelka (19. 6. 1979)
Petr Pospíchal (10. 12. 1987)
Pavel Roubal (19. 6. 1979)
Jan Ruml (19. 6. 1979)
Jiří Ruml (27. 4. 1978)
Gertruda Sekaninová-Čakrtová (27. 4. 1978)
Andrej Stankovič (19. 6. 1979)
Jaroslav Suk (27. 4. 1978)
Anna Šabatová (27. 4. 1978)
Petruška Šustrová (19. 6. 1979)
Jan Tesař (27. 4. 1978)
Jakub Trojan (6. 3. 1979)
Petr Uhl (27. 4. 1978)
Zdeněk Vokatý (19. 6. 1979)
Věra Vránová (1. 6. 1980)

Seznam vypracoval Jaroslav Pažout, upravil a doplnil Petr Blažek.