Odkaz s lidskou tváří

Výstava o dějinách Polsko-československé solidarity

Václav Havel a Jacek Kuroń na setkání v horách, 1987 (foto: NAF Dementi)

Výstava bude postupně instalována v Praze (3. 11. 2009, Divadlo Archa, koncert k 20. výročí vratislavského festivalu), ve Vratislavi (5.-22. 11., Rynek, součást festivalu k 20. výročí vratislavského festivalu) a Ostravě (25. 11.-17.12., Důl Michal). Poté má být instalována ve Varšavě, Bialsko-Biale, Bratislavě a opět v Praze.

Pozvánka na koncert a výstavu v divadle Archa (3. 11. 2009)
Pozvánka na vernisáž výstavy ve Vratislavi (5. 11. 2009)
Pozvánka na vernisáž výstavy v Ostravě (25. 11. 2009)

Výstavu připravila agentura Misgurnus, a.s., Polský institut v Praze, České centrum ve Varšavě a Evropské centrum Solidarity v Gdaňsku ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a knihovnou Libri prohibiti. Autorem koncepce výstavy a průvodních textů je Petr Blažek. Texty na panelech jsou ve třech jazycích (čeština, polština a angličtina).

Výstava přibližuje pomocí mnoha archivních dokumentů, fotografií a vzpomínek historii Polsko-československé solidarity (původně jako Polsko-česká solidarita), která vznikla ve Vratislavi na počátku osmdesátých let. Zamýšlena byla jako zastřešující platforma pro spolupráci oponentů komunistických režimů z obou států, která až do roku 1987 působila jako malá konspirativní skupina.
V roce 1984 se vratislavskému okruhu okolo Mirosława Jasińského podařilo publikovat společné prohlášení řady známých představitelů polské a československé opozice, mezi nimiž byla také většina z účastníků proslulých krkonošských schůzek v roce 1978.
V druhé polovině osmdesátých let Polsko-československá solidarita připravila několik osobních setkání na státní hranici, tentokrát nejen v Krkonoších, ale také v Tatrách, Beskydách, Javorníkách či Jeseníkách. Polští aktivisté pomáhali svým kolegům ze sousední země s tiskem samizdatů a dodáváním techniky od exilových skupin. Společné fotografie známých disidentů ze schůzek v horách pomohly získat publicitu zejména v západním prostředí, kde se záhy staly součástí obrazu činnosti opozičních hnutí v sovětském bloku.
V červenci 1987 polští a českoslovenští disidenti společně ohlásili vznik a publikovali jména členů Kruhu přátel Polsko–československé solidarity, která se stala první mezinárodní opoziční skupinou veřejně působící uvnitř sovětského bloku.Postupně se její činnost rozšířila do dalších regionů.
Aktivity členů Polsko-československé solidarity vyvrcholily na počátku listopadu 1989,kdy ve spolupráci s exilovými skupinami připravili mezinárodní diskusní seminář a přehlídku nezávislé československé kultury ve Vratislavi, kam přijelo několik tisíc Čechů a Slováků.
Polsko-československá solidarita existuje dodnes, věnuje se především kulturním aktivitám a pomoci demokratickým hnutím v autoritativních režimech.

Vernisáže
Fotky z vernisáže výstavy a koncertu v divadle Archa 3. 11. 2009 (foto: Ota Nepilý)